Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Ny VD

Ingresstext                 

Jimmy Mattson är ny VD för LekebergsBostäder AB och Lekebergskommunfastigheter AB.
Han kommer att börja sin tjänst 12 augusti. Tills dess kommer Juha Kants att vara tillförordnad VD.