Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Hyresförhandling 2024

Hyresförhandling 2024            

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LekebergsBostäder är klar. Hyrorna höjs med 4,44%
från 1 april 2024, när det gäller lägenheter.

Garage höjs med 25 kr/månad
Carport höjs med 20 kr/månad
P-platser höjs med 10 kr /månad