Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Felanmälan LeBo

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid. Vid akuta fel ring 0585-489 00.

Huvudnyckel
Integritetspolicyn *

* Uppgiften måste anges.