Lekbergsbostäder
Lekbergsbostäder
 

Kameraövervakning

Soprum

Då vi har problem med skötseln i vissa soprum är en av åtgärderna att börja med kameraövervakning